Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza
zaprasza na konferencje prasową
JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ
TELEMEDYCYNY W POLSKIM SYSTEMIE ZDROWIA?
19.06
2018
godz. 13:00

HOTEL MDM

PL. KONSTYTUCJI 1
W WARSZAWIE
SALA POD KANDELABRAMI

I część spotkania

mec. Michał Czarnuch

prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza

poseł Michał Boni

Parlament Europejski

prof. dr hab. Henryk Skarżyński

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

II część spotkania

Otwarta debata o możliwościach i przeszkodach dalszego rozwoju telemedycyny w Polsce oraz perspektywach eksportu usług telemedycznych jako narodowej specjalności.

mec. Michał Czarnuch
Prezes fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalizujący się w zakresie prawa medycznego i farmaceutycznego.
poseł Michał Boni
Kulturoznawca, poseł Parlamentu Europejskiego. Twórca koncepcji i pierwszy zwierzchnik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Współautor programu operacyjnego Cyfrowa Polska.
prof. dr hab. Henryk Skarżyński
Lekarz, otolaryngolog, audiolog i foniatra. Założyciel i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.
RAPORT

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie ochrony zdrowia?” przygotowanym przez członków fundacji Telemedyczna Grupa Robocza. Mamy nadzieję, że to kompleksowe opracowanie pozwoli na szybszy rozwój telemedycyny, czego efektem będzie podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w Polsce.

DLA MEDIÓW
PARTNERZY STRATEGICZNI
LuxMed
Medicalgorythmics
Medicover
TEVA
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
Braster
Comarch
Diabetica
Diagnosis
Enel-Med
MedApp
Pro-PLUS
Telemedico
POZOSTALI CZŁONKOWIE TGR
Alab
Chiesi
DZP
Diabdis
Heart Team
Kcalmar
Mediquard
Medinet
Meditel
Nestmedic
Silvermedia
Telemedycyna Polska
O FUNDACJI

Telemedyczna Grupa Robocza działa od czerwca 2015 r., od 6 października 2016 r. jako Fundacja. Jest organizacją branżową zrzeszającą świadczeniodawców, producentów wyrobów medycznych, dostawców usług IT oraz ekspertów prawno-medycznych działających wspólnie na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce. Fundacja TGR stanowi platformę konstruktywnego dialogu na rzecz efektywnego wykorzystywania telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej. Do zadań fundacji należy m.in.: likwidacja barier administracyjnych, prawnych i infrastrukturalnych ograniczających możliwość korzystania z usług telemedycznych, pozyskiwanie publicznego finansowania usług telemedycznych, edukacja i popularyzacja w zakresie stosowania telemedycyny jako integralnej części usług medycznych w Polsce czy tworzenie standardów branżowych.